Wanneer heb ik een vaarbewijs nodig

In Nederland is een vaarbewijs verplicht voor het besturen van een pleziervaartuig dat langer is dan 15 meter of sneller kan varen dan 20 kilometer per uur.
Tot 15 mtr en onder 20kmph is vaarbewijs vrij (18 jaar)

Er zijn twee soorten vaarbewijzen die u kunt halen:

  1. Klein Vaarbewijs I: Dit is vereist voor het besturen van een pleziervaartuig dat korter is dan 25 meter en dat niet sneller kan varen dan 20 kilometer per uur.

  2. Klein Vaarbewijs II: Dit is vereist voor het besturen van een pleziervaartuig dat langer is dan 25 meter, of voor het varen op de grote binnenwateren, zoals het IJsselmeer, de Waddenzee, de Westerschelde, de Oosterschelde en de Eemsmonding.

Om een vaarbewijs te halen, moet u een examen afleggen bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Voor het theoretische gedeelte moet u kennis hebben van onderwerpen zoals de verkeersregels op het water, de vaarwegmarkeringen, de techniek van het varen en de veiligheidsvoorschriften. Voor het praktijkgedeelte moet u laten zien dat u de boot veilig en verantwoord kunt besturen.

Let op: Het niet hebben van een vaarbewijs als dit wel vereist is, kan leiden tot boetes en in sommige gevallen zelfs tot strafrechtelijke vervolging bij een ongeluk of ander incident op het water.
Elk land kent weer zijn eigen regels, u dient zichzelf hiervan kennis te hebben alvorens te gaan varen.
** Aan deze uitleg kunt u geen rechten ontlenen.